1. sayılar aslında nedir? sayılar insanlar tarafından üretilen soyut varlıklar ise nasıl doğadaki gerçeklikle bu kadar uyumlu olabiliyor, nasıl oluyor da evrendeki yasaları matematiksel formüller ile açıklayabiliyoruz?
  flash
 2. matematiği anlama çabalarını sınıflandırmaya çalışan bir felsefe dalıdır.

  başlıca soruları matematik ve matematiğin konusu olan nesnelerin kaynağı ile ilgilidir. özellikle doğru bir önermenin özelliklerini inceler:

  matematiksel konu maddesinin kaynakları nedir ?
  bir matematiksel nesne ne manasıyla ilgilidir ?
  bir matematiksel önermenin niteliği nedir ?
  matematik ile mantık arasındaki ilişki nedir ?
  hermeneuticlerin matematikteki rolü nedir ?
  matematikte bir rol hangi türde soruşturmayla oynanır
  matematiksel soruşturmanın nesnesi nedir ?
  matematiğin arkasındaki insan özellikleri nedir ?
  matematiksel güzellik nedir ?
  matematiksel gerçeğin doğası ve kaynağı nedir ?
  soyut matematikler dünyası ile materyel evren arasındaki ilişki nedir ?

  -wikipedia-
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2+2=4 olduğu kesin görüşüne ne demeli? bu tanım gereği olan analitik bir önerme midir? 4 derken kastettiğimiz şey 2 ile 2'nin toplamının bir parçası mıdır? yoksa bu önerme sentetik midir? bize dünya hakkında yeni bir bilgi mi sunuyor? bu sonuca önce iki şeyi daha sonra başka iki şeyi sayıp ardından toplamını sayarak mı ulaştık?

  * voohoona yerlilerinden birisi, batılı bir antropologa , (bkz: 2+2=5) der. antropolog merakla bu sonuca nasıl ulaştığını sorar. ''sayarak elbette'' der yerli. '' önce bir ipe iki düğüm attım. sonra başka bir ipe iki düğüm attım. iki ipi birbirine bağladım beş düğüm etti.''

  tek bilmemiz gerekense matematik söz konusu olunca dünyada üç tür insan olduğudur: sayabilenler ve sayamayanlar...