maurice merleau ponty

Kimdir?

maurice merleau-ponty, (d. 14 mart 1908, rochefort-sur-mer - ö. 3 mayıs 1961, paris) fransız felsefeci ve fenomenolog.

hem fenomenoloji hem de varoluşçuluk içinde önde gelen isimlerden biri olarak anılır. bilinç ve ahlakla ilgili problemler üzerinde duran merleau-ponty, bilinçle dünya arasındaki ilişkiyi ele almıştır. ona göre, algı alanımız, duyumlardan oluşmaz, fakat aralarındaki mekânlarla birlikte, şeylerden meydana gelir. merleau-ponty, "varoluşçu fenomenoloji" olarak bilinen eğilimin yetkin bir temsilcisidir.
  1. insanı hem ruh hem vücut, hem akıl hem de tenden kurulu somut varoluşu içinde incelemek gerektiğini söyleyen ve felsefeyi eylem ile düşünce, anlamsızlık ile mutlak arasında topallayan bir ikizlilik olarak tanımlayan filozof. problemleri kesip atmaktan ziyade derinleştirmeye vakit harcamasından dolayı dostu sartre ile büyük düşünce ayrılıkları yaşamıştır. form teorisinin algılama uygulamaları kafa açıyor.

    "anglosaksonvari bir tavırla 'hümanist sosyalizmden' olmaksızın hümanizm adına konuşmak, komünist olmaksızın komünistleri anlamak, kendini günlük gerçekliğin üstünde görmekten başka bir şey değildir. batı hümanizmi, aynı zamanda bir savaş makinası haline getirilmişse suç bizim mi yani?"
    sezgi