1. neverwinter nights isimli bilgisayar oyununun devam paketinde de işlenen düşünce deneyi. özetle, iki ortamı ayıran kapıda bekçilik yapan, yüksek enerji ve entropiye sahip taneciklerin bir tarafta, düşük enerji ve entropiye sahip taneciklerin ise diğer tarafta kalmasını sağlayan doğaüstü seçici geçirgen bir varlığı kurgular.
  2. cin paradoksu, cin yüzünden artan homojenite ve azalan entropi sebebi ile ortaya çıkar ki, herhangi bir sistem dahilinde entropi hiç bir zaman azalmaz. ancak burada cinin kapıyı açıp kapatırken herhangi bir enerji harcayıp ısı üretmediği varsayılmıştır. paradoksun çözümü cinin harcadığı enerji yüzünden sistemin toplam düzensizliğini arttırmasıdır.
    ayrıca (bkz: schrödinger'in kedisi) gibi bilimden popüler kültüre transfer olmuş bir düşünce deneyidir.