1. ahmet cevdet pasanın kızı da ılk kasın yazarımız olan halide edip adıvardır.
  2. tam adı "mecelle-i ahkâm-ı adliye" şeklindedir. mecelle kısa adıdır.
  3. temeli geleneksel islam fıkıhı olmasına rağmen analitik ve pozitif bir hukuk sistemi oluşturma girişimi olduğundan mütevellit 1970lere kadar israil anayasasının çoğunluğunu teşkil etmiş kitaptır.

    halihazırda dünyada etkisinin alenen görüldüğü başka bir anayasa için (bkz: bosna hersek anayasası)