1. osmanlı döneminden (abdülmecid) cumhuriyetin ilk yıllarına kadar kullanılan paralara verilen isim.
    aslında ilk mecidiye sultan aldülmecid'in paraların tamamının yenilenmesi isteği üzerine onun döneminde basılmış.1844 yılında kullanılmaya başlanan paralar altın olarak 500 kuruşluk (beşibirlik), 100 kuruşluk (yüzlük), 50 kuruşluk (ellilik), gümüş olarak ise 500 kuruşluk (beşibirlik), 100 kuruşluk (yüzlük), 50 kuruşluk (ellilik) kullanılmıştır.basılan paraların bir yüzünde padişahın tuğrası ile tahtta bulunduğu sene sayısı (kaç senedir tahtta ise),diğer yüzünde ise istanbul'da basıldığını gösteren bir ibare ve padişahın ilk tahta çıktığı sene hicri ve miladi olarak bulunuyordu.