1. asıl ismi venus pudica olsa da medici ailesinin saplantısı yüzünden medici adıyla anılan, praxiteles heykeli. yunan heykel sanatında çok yeni bir olguyu temsil etmektedir. figüratif sanatın hatta batı sanatının dişi öz sunumunun en ünlü bedensel duruşuna sahiptir. pudica her ne kadar iffet anlamına gelse de ön görsel tatmini sunar. ideal kadın bedenine ilişkin tipler sunar. örneğin iran'da kadınlar batının hoşlandığı tüm üreme metaforlarını dışarıda bırakır. bu venüs de metaforik olarak kadınlara artefakt sağlar adeta.
    sezgi