1. kınanma yuhalanma, hor görülme anlamına gelir. tasavvufta yeri çok mühimdir. dervişler kendilerini halka kötü tanıtır, günahlarını gösterir hatta provokasyon yapar ki herkes onlardan tiksinsin, kınasın. onlar da allaha daha çok yaklaşsınlar. melametçiler ilim irfanla, yücelikle olgunlukla tanınmayı kendini beğenme ve beğendirme çabası olarak görürler. bunların kimisi ramazanda halkın önünde oruç bozar, kimisi dilencilik yapar.

    nice ıllardır ser-i kûy-ı melâmet bekleriz
    leşker-i sultân-i irfânız velâyet bekleriz
    (fuzuli)
    abi