1. zihinsel gelişimin, çeşitli düzeylerde zeka geriliğine , öğrenme ve uyum yeteneğinde başarısızlıklara uzanmak üzere kısmen veya tamamen durmasıdır.


  zekâ geriliği vakalarının bir bölümü genetik veya metabolitik bir defekte bağlı olup kalıtsaldır. bunun dışında doğum travmaları, doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalışı, cretenizm , vb. nedenler zeka geriliğinin oluşmasında diğer faktörleri oluşturur.
 2. amerikan psikiyatri birliği'nin yayınladığı en güncel tanı kitapçığında mental retardasyon terimi yerine anlıksal yetiyitimi ya da entelektüel gelişim bozukluğu (intellectual disability) terimi kullanilmıştır. benzer şekilde dünya sağlık örgütü de mental retardasyon terimi yerine "intellectual disability" terimini kullanma kararı almıştır.
  -ağır olmayan (mild)
  -orta derecede (moderate) (down sendromu bu kategori altındadır.)
  - ağır (severe)
  - çok ağır (profound) olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. dsm-ıv'e göre bu dört grup doğrudan iq testlerıne dayanmaktaydı fakat bu durum da dsm-5 ile değişikliğe uğramıştır.