• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (0.00)
mesafeyi aşmak barış mücadelesinde kadınlar - cynthia cockburn
kuzey irlanda’da, filistin/israil’de ve bosna’da yürütülen projeler üzerinde odaklanan kitap, “sıradan” diye nitelenen kadınların barış ortamı yaratmaya yönelik cesur girişimlerine ışık tutuyor: kuzey irlandalı katolikler ile protestanlar, filistinliler ile israilli yahudiler ve bosna’da müslümanlar ile diğer kesimler arasında köprü kurma süreçlerine ilişkin anlatılanlar gerçekten etkileyici. söz konusu ülkelerdeki çatışmaları tarihsel bir bağlama yerleştiren cockburn, kadınların kadınlar için hayata geçirdikleri projeleri değerlendirirken, uluslararası kadın dayanışmasının rolünü irdeliyor. bu projelerde yer alan kadınların, katıldıkları bir ortak atölye çalışmasıyla birbirlerine (ve araştırmacıya) öğrettikleri de, son derece ilgi çekici.
  1. savaşlar ve çatışmalar, etnik gruplar arasındaki kadim düşmanlıklara bağlanır genellikle. böylelikle etnik kimlikler ve kategoriler, tarihten ve toplumsal gelişmelerden koparılarak değişmez özlere indirgenir. cynthia cockburn mesafeyi aşmak’ta, bu basmakalıp yaklaşıma ve köklü önyargılara meydan okuyarak harekete geçen kadınların mücadelelerini inceliyor.

    mesafeyi aşmak’ın ufuk açıcı yönlerinden biri de, kimlik, iktidar ilişkileri, çatışma, cemaat sınırları üzerine derinlikli kuramsal tartışmalar ile eylemler arasındaki etkileşimi çarpıcı bir biçimde göstermesi. yaşanan bütün trajedilere rağmen sürdürülen barış mücadelesinin zengin deneyimlerini ve kazanımlarını sergileyen, insana umut veren bir kitap bu.