1. meta en genel anlamıyla ticaret malı demektir. kullanımı yaygın olmasa da sözlüklerde elde bulunan varlık, sermaye anlamına da gelmektedir.

    ayrıca yunanca "ötesinde, dahası da var" manası katan bir ön ektir.

    karl marx, kapital'de metanın kavramsallaştırılması için önemli bir gayret göstermiştir. marx'a göre meta, kullanım değerinin haricinde değişim değerine sahip, dolaşımı olan şeyleri içerir.

    yani meta, emek ve zamanın yeniden üretilmesi, şeyin sadece kullanımının ötesinde artı değere haiz olanıdır.
    ozee