1. yanına konulan malzemelerin yüksekliklerini ölçmeye yarayan ölçüm aleti.