1. piramitleri basit bir şekilde sadece mimari yapılar olarak tanımlamak antik mısır tarihini görmezden gelmek olur.bu piramitler yapı olmaktan çok daha fazlasıdırlar.

  en eski piramitler 5. ve 6. hanedanlar adına inşaa edilmiştir.
  belli başlı ustalarca yüzeylerine aktarılan metinlerin temeliyse çok daha eskiye 6.hanedandan binlerce yıl öncesine dayanmaktadır.

  piramitlerdeki metinler, insanlık tarihi açısından günümüze kadar gelebilmiş en eski dini yazıları , yerel inançları, dogma ve düşünceleri içermesi açısından büyük önem taşımaktadırlar.
  metinlerde yer alan bazı bölümler henüz yazının keşfedilmediği ilkel mısır dönemindeyken sözlü olarak nesilden nesile aktarılmış, daha sonralarıysa mısırlıların yazıyı kullanmaya başladıkları zamandan itibaren unutulması tehlikesine karşı bu metinlerde hayat bulmaya başlamışlardır.

  piramit metinleri, ilkel mısırlıların dini inanışları hakkında başka hiç bir yerde bulamayacağımız tarihin dışında tutulmuş gerçekleri de sunarlar. öyle ki, piramit metinlerindeki bazı bölümlerin öz anlamlarını hiç bir zaman bilemeyeceğiz ; çünkü içeriklerin tanımladığı düşünülen şeyler modern insanın dahi algılayamayacağı, eski medeniyetlerin kendine has yaşam koşullarına göre şekillenmiş tasarımlar ve üretim araçlarını barındırmaktadır.
  ve kültürel açıdan bu bilinmezliğin belki de en önemli nedeni, metinlerde kullanılan kelimelerin günlük dilde karşılığının, ne için kullanıldığının bilinmemesidir. ayrıca dönemler arası cümle kuruluşları ve hece yapıları arasında sapmalar vardır. sonraki dönemlerdeki yapılardan çok daha farklı, döneme özgü bu cümle yapıları kendinden sonraki dönemlerdeki yapılarla hiç bir uyum göstermemektedir.