1. uzağı net görememe olarak tanımlanan yaygın bir göz kusuru.
  göze gelen ışınların ağ tabakanın önünde odaklanmasının sonucu oluşur. normalde ağ tabakada odaklanır.
  kalın kenarlı mercekle düzeltilebilir. (tedavi söz konusu değildir.)
  günümüz gelişen imkanlar dahilinde lazer ışınlarıyla tedavisi mümkündür.
  kalıtsal olduğu varsayılmakla birlikte çevresel faktörlerin etkisi de sıklıkla görülür.
  bu göz kusuruna sahip bireylerin uzağı kaç m den itibaren goremedikleri d=1/f formülü ile bulunabilir.
  örneğin -2 numara miyop olan birey 1/2=0.5 mden sonrasını net göremez.