1. fonetiği zirzop ile benzeşmektedir, en azından benim beynimde. anlam ilişkisi kuruyor muyum bilemedim :)
  2. bir başka ifade ile misantropi, hümanizmin zıttıdır. misantropistler, insanın doğası itibariyle kötü olduğunu düşünür. doğası gereği kötü olan bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar.
  3. (bkz: black metal) şarkılarının ana temalarından ve felsefesinin temellerindendir.
  4. misantropi kendinden başkasını sevmeme duygusu değil, kendinin de dahil olduğunu bildiği "insanlar"ı sevmeme duygusudur. hümanizm karşıtlığı da değildir, çünkü hümanizm insan sevmek değildir.