1. yeni şeylerden, yeni görüş ve düşüncelerden hoşlanmama durumu.
  2. insan bilmediğinden korkarmış