• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
modernliğin sıkıntıları - charles taylor
modernleşmeye düşünerek karar vermiş olmaktan çok maruz kaldığımız söylenebilir; toplumumuz, modernliği ciddi olarak daha yenilerde tartışmaya başladı. ama bu tartışmalarda daha çok topyekün red (fundamentalizm) ya da topyekün kabullenme (liberalizm) tavırları hüküm sürüyor. işte "komüniteryanizm" adı verilen düşünce akımının en önde gelen temsilcisi kanadalı filozof charles taylor, bu kitabında, hem ihtişamını hem de sefaletini gözler önüne serdiği modernliğin ahlakının ve kültürünün temellerini tartışıyor. önce modernliğin üç "sıkıntı"sını teşhis ediyor: bireycilik, araçsal aklın hakimiyeti ve ortak bir siyasi proje yokluğu yüzünden siyasal katılımın ve dolayısıyla özgürlüğün azalması. taylor, kitabın büyük bölümünü, insanın anlam ufuklarını daraltan bireyciliğin temelinde yattığını düşündüğü pozitif ideali tanımlamaya ayırıyor. taylor'ın "sahicilik etiği" dediği bu ideal, kişinin kendine karşı dürüst olması, hayatını kendisine göre, başka kimseye öykünmeden yaşaması, yaşam modelini kendi içinde bulması gerektiği düşüncesine dayanır. burada, doğruyu yanlışı bilme, yani ahlak, herkesin kendi iç sesine kulak vermesinin sonucudur. sahicilik bir özgürlük idealidir, insanı kendine karşı sorumlu kılar... (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)