1. klasik türküler bestekârı, pictures at an exhibition eserini zevkle dinlerim....