1. ugo
  2. ülkemizde tıp fakültelerinin ilk üç yılında teorik eğitim alınan binalara genellikle verilen isim. "morfo" olarak da kısaltılır. (*:swh)