1. gestasyonun 28-32. haftalarında gelişen doğumdan bazı kaynaklarda 4-5 bazı kaynaklarda ise 6 ay sonra kaybolan normal yenidoğan refleksidir. yenidoğanın sırtından desteğin çekilmesiyle yenidoğanın düşüyormuş gibi hissetmesi sonucu kolları iki yana açma (abdüksiyon) veya göğse doğru kapatma (addüksiyon) ve ağlamayla karakterize bir reflekstir. santral sinir sistemi gelişimini gösterir. yenidoğanlarda öğrenilmemiş tek korku olduğu düşünülüyor. nasıl bakılır?
    vagus