1. bir organizmada, aynı zigottan türemiş fakat farklı genoma sahip hücrelerin olması olarak tanımlanan durum.

    örnek olarak; böyle bir tabloda vücudunuzun %70'i down sendromu belirtisi gösterdiği halde, kalan %30'u normal hücrelerden oluşabiliyor.
  2. kişinin, genetik bakımdan farklı iki ya da daha fazla hücre tipine sahip oluşu; bir hücre tipinden -genetik mutasyon ya da kromozomal aberasyon sonucu- genetik bakımdan farklı hücrelerin kaynaklanması.
    kısaca genetik bakımdan farklı iki eritrosit tipinin bulunuş..