1. arapça kökenli “mudarris” kelimesinden türemiş olan bu kelime “ders veren” anlamına gelmektedir. selçuklu ve osmanlı eğitim hayatında günümüzdeki öğretim üyesine karşılık olarak kullanılan bir kavramdır. medreselerde eğitim veren öğretim üyeliğinin bugünkü karşılığı profesörlük unvanıdır.