1. balkanlar'dan göç ederek anadolu'ya gelen kişileri ifade eden bir kelime.
 2. emekli olanı hafta içi hergün, olmayanı hafta sonu; sabah saatlerinde matkabını çekicini vs. alır ve bir şeyler tamir etme maksatlı aşırı gürültü yapmaktan hoşlanan kişilerdir.
  asması ve bahçesi olan evlerde yaşarlar ve her erkek çocuk için, mutlaka bir kat çıkarlar.
  göç sırasında aileler gruplar halinde geldiği için evleri birbirine çok yakındır.
  evlerini, eşyalarını bırakıp geldikleri için çoğu erken yaşta çalışmaya başlamış ve eski düzenlerini kurmuşlardır.
  balkanlarda aldıkları eğitim buradaki eğitimden çok daha iyi olduğu için geldiklerinde türk eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanmışlar ve çoğu liseden sonra fabrikalarda çalışmaya başlamışlardır.
  muhacirler iyidir seviniz sayınız.
  jury
 3. arapça he-ce-re (ayrıldı, göç etti) kökünden türemiş, göç eden kişi anlamına gelen kelimedir.

  sadece balkanlar'dan anadolu'ya veya mekke'den medine'ye göç edenler icin değil, göç eden herkes için kullanılır.

  hicran da aynı kökten türemiştir. bir de mehcur var, göç ettirilen demek.

  rasih'in meşhur gazelinden bir beyit:


  yardan mehcur iken düştüm diyar-ı gurbete
  dehr gösterdi yine hicran hicran üstüne

  (sevgiliden ayrı düşürülmüşken gurbet yurduna düştüm, felek yine ayrılık üstüne ayrılık gösterdi.)
 4. tehcir var bir de. göç ettirmek anlamına geliyor. ermenilere uygulanan tehcir yasasıyla hatırlanabilir.
  kalba