1. sultanın mutlak vekaletinin simgesi olan mühürdür. vezir-i azamlığa yükseltilecek olan vezire telim edilirdi. sadrazamın azledilmesi gerektiğinde ise mühür geri istenir ve sadrazamın görevine son verilirdi.