1. 1963 yılından beri yapılmaktadır. dünya güvenliğine katkısı tartışılır. rusların etkin olduğu bir platformdur.