1. aruz vezniyle yazılıp bentlerden oluşturulan divan edebiyatı nazım biçimidir. ayrıca murabba kelime olarak "dörtlük" anlamına gelmektedir.
  edebiyatımıza iran'dan geçmiş olup kafiye düzeni genellikle "aaaa/bbba/ccca" şeklindedir.
  tanzimat edebiyatında namık kemal türün önde gelenlerindendir.

  ***
  ''sıdk ile terk edelim her emeli her hevesi,
  kıralım hâil ise azmimize ten kafesi;
  inledikçe eleminden vatanın her nefesi,
  gelin imdada diyor, bak budur allah sesi!

  bize gayret yakışır merhamet allah'ındır;
  hükm-i âtî ne fakîrin ne şehinşâhındır;
  dinle feryadını kim terceme-i âhındır
  inledikçe bak ne diyor vatanın her nefesi...

  mahv eder kendini bülbül bile hürriyet içün;
  çekilir mi bu belâ âlem-i pür mihnet içün?
  dîn içün, devlet içün, can çekişen millet içün,
  azme hâil mi olurmuş bu çürük ten kafesi?

  memleket bitti, yine bitmedi hâlâ sen, ben,
  bize bu hâl ile bizden büyük olmaz düşmen;
  dest-i a'dâdayız allah içün ey ehl-i vatan;
  yetişir terk edelim gayrı hevâ vü hevesi!''

  (bkz: namık kemal)