1. yanlış zaman, yanlış yer, yanlış insan... mok yoluna gitti niyazi, ne şehit oldu ne gazi.

    northrend dağlarında kendi halinde takılan bu cüce lordu, kalimdor'da bazı meseleler olduğunun farkındadır ama tam olarak adını koyamamaktadır. bu günlerde ağır bir yaşayan ölü saldırısı altında iken; halkını mal'ganis önderliğindeki yaşayan ölü istilasından kurtarmak için ordusunu frostmourne'a doğru süren eski dostu arthas ile karşılaşır. arthas bunu ve klanını yaşayan ölü istilasından kurtarır (yanlış zaman). muradin, her gururlu cüce lordunun yapacağı gibi arthas'a (yanlış insan) "yaman savaşçıymışsın arkadaş, bundan sonra canım da kılıcım da senindir" diyerek ordusuna katılır. arthas biraz da muradin'i kullanarak frostmourne' ulaştığı zaman ise açığa çıkan aşırı güç sebebi ile (arthas'ın hırslarının da etkisi ile) hakk'ın rahmetine kavuşur (yanlış yer).