1. uyluğun ön bölgesinde bulunan, bir değil iki değil üç değil tam dört başa sahip olan kas. bazı başları bel kemiğine, bazıları femur'a tutunuyor ve tibia'nın ön yüzüne kadar uzanıyorlar.

  başlıca fonksiyonu dizi düz hale getirmek ve uyluğu gövdeye yaklaştırmak. sinir iletimini nervus femoris üstleniyor.

  dört adet başının ayrı ayrı isimleri:

  (bkz: musculus rectus femoris)
  (bkz: musculus vastus lateralis)
  (bkz: musculus vastus medialis)
  (bkz: musculus vastus intermedius)