1. belli bir zamanda ve toplumda yürürlükte olan hukuk kurallarıdır.
  2. olan hukuk da denir.