1. hukuki bir işlemin kurucu unsurlarının oluşmaması yokluk sebebiyken; mutlak butlan da kurucu unsurlar vardır fakat hukuki sonuç sakat bir şekilde oluşmuştur.
  2. kesin hükümsüzlük olarak da adlandırılabilir. işlemi yapan kişinin tam ehliyetsizliği, işlemin konusunun imkansızlığı ya da emredici hukuk kurallarına aykırılığı, şekil eksiklikleri (sözleşmelerde imza gibi kurucu unsur niteliğindeyse yokluk sebebidir) ve muvazaa mutlak butlana yol açan sebeplerdendir.
    sari
  3. bir hukuki işlemin hukuk dünyasında var olabilmesi için çeşitli unsurlara sahip olması gerekir. bunlar kurucu,geçerlilik ve tamamlayıcı unsurlardır. kurucu unsurların bulunmaması durumunda hukuki işlem hukuk dünyasında hiç var olmamış demektir. ancak geçerlilik unsurlarından birinin bulunmaması sonucu işlem hukuk dünyasında doğmuştur ancak varlığını sakat olarak devam ettirmektedir. bu sakatlık türlerinden en ağırı mutlak butlan yani kesin hükümsüzlüktür. daha hafif olan geçersizlik türü 'iptal edilebilirlik' açılan davalarla, yapılan başvurularla sakatlıktan kurtarılabiliyorken mutlak butlanla sakat bir işlemin bundan farklı olarak kurtarılma imkanı yoktur.
  4. irade sakatlığı ile yapılan hukuki işlemim geçersiz olmasıdır.sarhoşken evlilik mukabelesi imzalatmak gibi.