1. kesin çizgilerle belirlenmiş mutlak doğru var mıdır?
    yoksa doğru, zamanla birlikte evrilip değişir mi?
    du