1. maddenin hiçbir hareket yapmadığı, ulaşılabilen en düşük sıcaklık seviyesi. 0 kelvin veya ~-273 celcius olarak ifade edilir
  2. yokluk, hiçlik, ölüm içinde kullanılması gereken bilimsel terim, mutlak sıfırda bırakın nötron protonu atom altı parçacıkları bile hareketsiz kalıyor.

    evrende bulunan enerjinin bitmesine müteakip tüm evreni bekleyen hazin son.