1. niyazi-i mısri'nin şiirinde geçiyor. "kötülükten vazgeçmeden dost edinmeyi bekliyorsun" anlamında bir cümle. bir yerden tanıdık geliyor değil mi?