1. ecnebilerin "rare earth elements" dediği değerli ve startejik elementler bütünü... atom numarası 57-71 arasında olan 15 elementin haricinde skandiyum (21) ve ittriyum (39) da bu gruba dahil edilir, toplam 17 elementtir yani