1. diğer adı, öteki ismi anlamına gelen tamlama.
  2. farsça dil kurallarına özgü bir şekilde türkçeleşmiş kalıp ifade.

    (bilinen ya da aynı isme çağrışım yapan) diğer adıyla, diğer unvanıyla; lâkabıyla; diğer bir deyişle anlamlarından birini verir.

    ayrıca (bkz: nam-ı diyar)