1. sonsuz, sınırsız, uçsuz bucaksız.

    "aylardır bu saati, bu dakikayı intizâr ettim, size namütenahi hürmetime rağmen susmayacağım neveser."

    attila ilhan, dersaadet’te sabah ezanları