1. suçluya ya da hastaya vücuttan kısa sürede atılacak bir narkotik maddenin verimesidir. halk arasında "doğruluk serumu" denir. ilk olarak ikinci dünya savaşında esirleri itirafa zorlamak amacıyla almanlar tarafından kullanılmıştır.

    - kişinin kendini yalandan hasta gösterdiği veya histeriden şüphelenildiği hallerinde işe yarar.
    - kişinin bilinç altındaki duygusal eğilimleri ortaya çıkartır ki bunlar, nevrotik bir davranışa yol açan çatışmalı problemler hakkında hekime bilgi verir. bu şartlar altında yapılan psikoterapi çok kere etkili olur.
    narkoanalizin adli tıpdaki uygulaması oldukça tartışmalı bir konudur.