1. -nejat beye gazel.-

  Çıkmasun hasret ile, hey meded, ol yâre meded
  **
  Eyledi yâr beni derd ile âvâre meded 
  Ölürem itmez ise hasret ile çâre meded 

  Öldürürdüm dir imiş zülfiñe çeşmüñ beni yâr 
  Virme cellâd eline as beni ol dâre meded 

  Çeşm-i mestüñ yine nâ-hak yire kan eylemesün 
  Suçunı bildüre katlansun a bir pâre meded 

  Şerbet-i la‘lüñ imiş haste dile dost şifâ 
  Demidür eyle devâ bu dil-i bî-mâra meded 

  Bir nefes kaldı ki, Mihrî vire cân firkat ile 
  Çıkmasun hasret ile, hey meded, ol yâre meded

  [il] mihri hatun [/il]

  --
  kanalizasyondan fırlar bir cadı, 
  başını engizisyona çarpar. 
  ölürüz belki ikimiz de ucuz bir aşk romanının sonunda.

  https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRdeBExgPinjDxWEC09hOwcenzb48Ud3qh-Y6iQuEfZbbVue7KWMc40WirfCQ

  [ hans bellmer ] 1950 civarı