1. arapça kökenli bir kelimedir. kelime anlamı soluk demektir. nfs kökünden gelir ki bu kökten gelen birkaç kelime daha vardır.

  geçen günlerde veled başlığında bahsetmiştim arapçada sözcüklerin nasıl değiştiğinden. tekrar kısaca bahsedecek olursak sessiz harfler sabit kalır ve sesli harfler değişir. ayrıca kelimeye sessiz harf olan yapım ekleride gelebilir. bu yapım ekleri m, t gibi harflerdir.

  teneffüs kelimesi de nfs kökünden gelir ve soluk alma, soluklanma anlamına gelir. ayrıca aklıma gelmişken söyleyeyim, ilk ve orta öğretimde ders aralarındaki teneffüs buradan gelmektedir.

  nüfus kelimeside bu kökenden gelir ve nefes alanlar anlamına gelir.

  birde nefis kelimesi var ki bu kelimenin iki farklı anlamı vardır. biri sıfat biri isimdir. nefis* ruh, can, benlik anlamlarına gelir. sıfat olan nefis ise aklınıza gelebileceği gibi değerli, arzu edilen demektir. nefis kelimesi yemeğin, sanatın veya tanımlamak istediğiniz şeyin yanında kifayetsiz kalıyorsa enfes kelimesini kullanabilirsiniz. enfes kelimesi daha nefis, en nefis anlamlarına gelir.

  ekleme: şimdi aklıma geldi. mecalisün nefais ilk tezkiredir. yazarı ali şîr nevâi dir. ayrıca ali şîr nevâi ilk hamseye sahip şairdir.

  ekleme 2: tezkire, edebiyat antolojisi görevi gören bir kitaptır. hamse, bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıttır.

  (#184908)