1. signed magnitude gibi negatif sayıları bilgisayar belleğinde depolayabilmek için kullanılan notasyonlarda ortaya çıkıveren sayı. signed magnitude notasyonunda sayının ilk biti sayının işaretini, kalan bitler ise sayının büyüklüğü temsil eder. örneğin "0001" sayısı "1" sayısına karşılık gelirken "1001" sayısı "-1" sayısına karşılık gelir. dolaysıyla "1000" "-0" sayısına karşılık gelmekte. bunun matematiksel bir karşılığı olup olmadığı bir tartışma konusu olmakla birlikte bana göre matematiksel olarak bir yanlışlık yok ortada. her sayının bir negatif bir pozitif formu olduğu gibi sıfırın da olması gayet normal. fakat sıfırın bir büyüklüğü olmadığı için anlam ifade etmiyor. "-0=0=+0" yani.