1. osmanlı devleti'nin, avusturya ve halkına verdiği isim olup" barbar" anlamı taşır.

    germen olduklarından mıdır bilinmez, pek kaynaklarda yazmasa da aşağı görme örneğidir.
  2. estergon kalesi'nin allah emaneti olarak verildiği ve daha sonra geri almak için gelindiği iller yöresi.