1. hayatta bir anlam ve yeni içerik için ruhun özlemidir.