nep


  1. ekim devrimi sonrasındaki iç savaştan çıkan sscb'de ekonomik çöküntüden kurtulmak amacıyla yürürlüğe girmiş olan geçici ekonomi yasa. işletmelere devletin izin verdiği orana kadar kar ve büyüme oranı sağlanmıştır. daha sonra zenginleşen kitle kolektivizason hamlesiyle normale dönmüştür.