1. favoritizm türlerinden biri. akraba kayırmacılık. yeğencilik.
    ugo