1. insanların %90 oranında köle olması bir gerçekliktir. bu gerçekliğin ispatı %10'luk kısmın çalışmadan lüks içinde yaşamasıdır. şimdi bu gerçekliğin bir nesnesi vardır diyemeyiz. bir madde gösterip insanları buna inandıramayız. fakat bir sanatçı bu gerçekliği eserinde ortaya çıkarabilir.

    demek ki sanat kimi zaman insanları gerçeklere yakınlaştırabilir. sanatta yaratıcılık bile gerçekçi değildir diyenlere buradan kırık bir kalp gönderiyorum. sanat, insanları nesnesi olmayan gerçeklere yakınlaştırır.
    abi
  2. hiçlik
    421