1. rahatsız edici koşuların altında ezilen çocuk, varlığım koruyabileceği, bu düşmanca dünyayla başa çıkabileceği yollar arar. kendi zayıflığına ve korkularına karşın, bilinçsizce, çevresinde işleyen özgün güçlerle savaşma taktikleri geliştirir. bunu yapmakla sadece ad hoc( özel amaçlı) stratejiler değil, ayrıca kişiliğinin parçalan olan kalıcı kişilik eğilimleri de geliştirir. horney bunları "nevrotik eğilimler" olarak adlandırır.