• youreads puanı (8.00)
 1. nice bu hasret-i dildar ile giryan olayım
  yanayım ateş-i aşkın ile büryan olayım

  görmedim gül yüzünü ah-u figan etmedeyim
  akıdıp göz yaşımı dert ile nalan olayım

  kapladı bu nârı firkat cismi gam âl u demi
  korkarım heşre keder böylece suzan olayım

  sevdiğim rağmet yeter incitme artık kalbim
  gel dilersen yusuf-u asa bend-i zindan olayım

  lütfiyim bülbül gibi gülşende feryat eylerim
  vuslatı yâr ile ancak şâdi handan olayım

  yaşar nezihe bükülmez