nicos poulantzas

Kimdir?

1936-1979 yılları arasında yaşamış, atina'da doğmuş, paris'te vefat etmiştir. avrupa'da çeşitli üniversitelerde öğrenim gördükten sonra doktorasını paris üniversitesi'nde kazanmıştır.

siyasal iktidar ve sosyal sınıflar; faşizm ve diktatörlük: üçüncü enternasyonel ve faşizm sorunu; çağdaş kapitalizmde sınıflar; devlet iktidar, sosyalizm başlıca çalışmaları arasında bulunmaktadır.
  1. louis althuser'in öğrencisi yapısalcı marksist. antonio gramsci'den etkilenmiş ve özellikle sınıf, devlet ve ikisi arasındaki ilişkiler ile faşizm üzerine yazmıştır. pratik olarak özellikle yunan sol hareketlerini etkilemiştir. eserleri ve düşünceleri britanyalı akademisyen bob jessop tarafından geliştirilerek sürdürülmüş ve bugün devlet üzerine çalışan tüm marksistlerin başvurduğu bir ekol haline getirilmiştir.