• okudum
    • okuyorum
    • okumak istiyorum
  • youreads puanı (8.00)
nietzsche'nin müzik üzerine düşünceleri - pierre lasserre
nietzsche'nin düşünce evreninde müzik daima büyük bir yer tutar. yazarlık yaşamının başlarında müziksel esini ve müzik heyecanını metafizik gerçekliklerin bir aracısı gibi almıştır. insan aklının gelişimde ve insan ruhunun oluşumunda müziği daima ön planda tutmuştur. müzik, o dönemde, onun düşün dünyasının neredeyse tümünü kapsıyordu. 'müziğin derinliklerinde doğmuş olanlar ve bu dünya ile ilişkileri temelde müzikle kurulmuş olanlar' için yazıyordu denebilir. (kitap bilgileri idefix'den alınmıştır.)
  1. "bütün sanatlar içinde, yapısı gereği, insan duyularını en çok avucu içine alan, fiziksel olarak insanı büyüleme gücü en yüksek olan sanattır müzik."
    "bu sarhoşluk sadece estetik değildir, dinleyicinin düşünce bütünlüğünü ve irade gücünü elinden alır. müzikten alınan bu tür bir zevk nitelik bakımından değil, sadece yoğunluk olarak uyuşturuculardan farklıdır."