1. nietzsche'nin kadınlar konusunda düşündükleri pek aydınlatılmış bir enigma değildir. kendi yaşamına bakılıp kadınlar hakkında düşündükleri saptanamaz. zira yaşam'ı yaşamına yaslanarak tefsir etmek onun düşünlerine pek az sirayet etmiş bir metottur. nietzsche'nin hayatına girmiş olduğu bilinen kadınlar toparladığım kadarıyla şöyle özetlenebilir;

  annesi, kız kardeşi, babaannesi, babaannesinin arkadaşı yargıç pinder ( nietzsche'ye goethe'nin eserlerini ilk defa bu kadın göstermiştir), teolojiden filoloji bölümüne geçtikten sonra köln'de gittiği genelevlerdeki kadınlar(genel evlere gidişleri hayatının her döneminde devam etmiştir), 1868'de wagner ile ilk kez tanışmasının ardından evine bulunduğu ziyaretlerde wagner'in karısı cosima wagner'e olan ilgisi, wagner ailesinin yakın dostu olan malwida von meysenbug ile tanışması, 1876'da mathilde trampedach ( bu kadına evlenme teklif edip reddedilmiştir ), marie baumgartner ( çevirilerini yapan kadın ), louise ott adlı bir şarkıcı ile flört, 1882'de roma'da nisan ayı sonu lou salome ile tanışıp paul rî©e aracılığıyla evlenme teklif etti reddedildi, mayıs'ın ilk yarısı orospu salome nietzsche'yi öpüp sonrasında yeniden ettiği evlenme teklifini yeniden reddetti, resa von schirnhofer diye bir kadınla kısa süren görüşmeler keza meta von salis adlı kadınla da kısa süreli görüşmeler, emily fynn ile arkadaşlık, kitap eleştirmeni helene von druskowitz ile münasebetler ve nihayetinde wagner'in ölümüyle karısı cosima wagner ile mektuplaşmaları.

  bu mektuplaşmalarda nietzsche'nin kişilik bölünmelerini metaforlarla ve cosima'ya olan ilgisiyle harmanladığı görülür. örneğin grek mitologyasından dionysos'un prenses ariadne'ye duyduğu aşk ile ariadne'nin erkek kardeşini öldürüp onu kaçırdığı hikayeyi kullandığı biliniyor. cosima'ya mektuplarında prenses ariadne diye hitap ettiği de. yani, ' bak wagner de öldü zalımın kızı gel gayrı ' alt metinli mektuplaşmalardır bunlar. ne ise daha sonra frenginin etkisinin ağırlaşması ve kız kardeşinin onu klinik bir vaka olarak görmesiyle islahevlerinde ve kendi evinde geçen sürecin sonunda ömrü sonlanır.

  lâkin nietzsche'nin kadınlar hakkındaki yorumsamaları bu yaşantıdan ayrıktır. şöyle ki;

  nietzsche bu sıradan insan yaşantısının düşüncelerindeki etkisizliğini ecce homo'daki şu sözleriyle alenileştirir; ' ben falancayım. her şeyden evvel bu bilinmeli ve beni bir başkasıyla karıştırmamalı '

  falanca olmak, yani nietzsche'liğinden sıyrılmışlık. beni başka birisiyle ve hatta 'nietzsche' ile bile karıştırmayın demektir bu. bu yapılanmışlığın görüsüyle kadın'a bakışına bakılmalı nietzsche'nin.

  derrida bu konuda nietzscheyen kadın görüşünü metin yapıbozumu tekniği ile yerinde tespit eden bir düşünürdür. nietzsche felsefesinin kadına bakışını üç tane kadın tipi başlığı altında toplar;

  - eneme edilmiş kadın
  - eneme edici kadın
  - evetleyici kadın

  ve devam ederek şöyler der;

  - nietzsche, ilk eneme edilmiş kadının kendisidir ve ondan korkar,
  - nietzsche, ikinci eneme edici kadındır ve ondan da korkar,
  - nietzsche, üçüncü evetleyici kadındır ve bu kadına aşıktır.

  ilk kadın tipi hadım edilmiş olan yani, erkek olmak istemindeki feminist kadını temsil eder,
  ikinci kadın tipi toplumla birlikte düşünüp kadınlığı hadım edeni temsil eder,
  üçüncü kadın tipi ise bu ikisi de olmayan gerçek 'kadın'dır.

  gerçek kadın; yani ne penis olmak arzusuyla kendisini perişan eden ne de toplum penis'iyle (ahlak ile) kendisini perişan eden olmayıp kendiliğindenliğiyle serimlenen kadındır.

  kadın düşmanları : 'kadın düşmanımızdır' kim bir erkek olarak hemcinslerine böyle söylerse, ondan, sadece kendisinden değil, onun zevk araçlarından da nefret eden başıboş dürtüsünün sesi duyulur. tan kızıllığı

  ezcümle nietzsche'nin yerdikleri kadınlar değildi. aşılması gereken 'insan' konumuna dahil oluşlarının bahtsızlığında insanlıklarıydı. cinsiyetleriyle ilgili tek derdi kendi cinsiyetlerinin olması gerekenliğinin dışındalıklarıydı. ve ilk iki türden 'kadın' olan nietzsche pekâlâ sevdi salome'yi ve pekâlâ sevdi cosima'yı. çünkü kendisi bile üçüncü tür değildi. onu yaratmaya çalışan bir aslan evresiydi. deve aslan çocuk