1. doğa'nın ilkelliğine karşı modernleştikçe insan, kaygıları ayyuka çıkmıştır.
  bu kaygıları yatıştırmak için de emprovize gelişen ağıtlar ve ninniler üretmişlerdir.
  ninnilerin çıkışı günümüzdeki uygulamasındaki gibi olan bir bebeğe değil olmayan bir bebeğe yakarıştır aslında. bebeği olmayan, spesifik olarak erkek bir çocuğu olmayan kadınların nevrozlarından doğan sözlerdir. mesela;

  ala beşik sallamadım kucakta,
  al kundağı gezdirmedim kucakta,
  inkisar verilmiş bizim ocakta!
  ninni benim melek yavrum ninni

  konya yöresinden bir ninni üzerinden devam edelim;

  evimizin önü asma,
  asmanın dalına basma,
  benim de oğlum yok diye,
  incinip küsme!
  kuzum ninni yavrum ninni.

  kadınlar penis hasetlerinden (*:penis envy) mütevellit içtepisel olarak erkek çocuk isterler. güç'ün temsilcisi penis'e sahip olmayan kadın imgelemsel bir penis sahipliğine kavuşur erkek çocuk yaparak.

  ' salt erkek çocuk ile ilişkileri anneye doyuma ulaşma hazzı verebilir. zira bütün beşeriyet ilişkilerinin en yetkin, ikiyüzlülükten en arınmış olanları bu ilişkilerdir. anne, kendisinden esirgenmiş olan bütün gururu oğlu üzerine taşıyabilir çünkü. ' sigmund freud

  böylece ninnilerin, penis hasedinin doğurgusu idiyosenkrazik arzulanımların dil'e sirayet etmiş hali olduğu görülür.